Bibliografia i links d'interès

A continuació podeu trobar dos blogs molt interessants i amb molts recursos per a poder consultar. Entre tots dos podeu consultar bibliografia (tant general com específica sobre diferents etapes de la Història), trobar apunts i esquemes i conèixer pel·lícules importants des del punt de vista històric.


No hay comentarios:

Publicar un comentario