miércoles, 6 de septiembre de 2023

Tema 5. Societat i moviments socials del segle XIX.

A continuació, podeu observar la classificació de la societat al segle XIX i la presentació dels companys i companyes.Tema 4. Transformacions agràries i procés industrial.

A continuació, podeu consultar els canvis produïts en l'agricultura i la indústria i la presentació dels vostres companys i companyes.Tema 3. El Sexenni democràtic.

Tot seguit, trobareu l'explicació de l'etapa del Sexenni democràtic juntament amb la presentació dels companys i companyes.Tema 3. La construcció de l'Estat Liberal.

A continuació, podeu observar la presentació sobre les diferents etapes en què es va construint l'estat liberal espanyol i la presentació dels companys i companyes.Tema 2. La Guerra del Francès.

Tot seguit teniu penjada la presentació sobre la Guerra del Francès o Guerra de la Independència i la presentació dels companys i companyes.Tema 1. Catalunya al segle XVIII.

Aquí podeu consultar el ppt del tema 1 sobre la Guerra de Successió i la presentació dels companys i companyes.
TIPUS DE FONTS I DE DOCUMENTS

Tot seguit podeu trobar un enllaç que us permetrà conèixer els tipus de documents i fonts històriques que hi ha i que anirem treballant al llarg del curs.CLASSIFICACIÓ DE FONTS HISTÒRIQUES


FONTS I DOCUMENTS HISTÒRICSPresentació de l'assignatura

-Es realitzaran activitats per entregar de les quals s'informarà de la data amb antelació.

-Hi haurà un examen de cada dos o tres temes del qual s'informarà de la data amb antelació.

-L'entrega de comentaris de fonts històriques o redaccions es farà en folis blancs, amb boli blau o negre i es deixaran els marges corresponents i/o amb ordinador.

-Es tindran en compte tots els esquemes i resums utilitzats per a l'estudi i que s'afegeixin al dossier.

-Ortografia: es descomptaran 0,1 punts per falta fins a un màxim de 2 punts.

-Avaluació: 

  • 70% exàmens (30% exàmens parcials + 40% examen global). L'examen global ha de tenir una nota superior a 4 per a aprovar l'assignatura.
  • 20% activitats (comentaris, exposicions orals...)
  • 10% actitud
Benvinguts i benvingudes!

 "CONÈIXER el PASSAT,

ENTENDRE el PRESENT

 I PREVEURE el FUTUR"Comencem aquest blog amb aquesta cita. De la mateixa manera que l'assignatura, espero que us faci reflexionar i que entre tots i totes arribem a comprendre la utilitat de la Història i els motius per estudiar-la.
En aquest blog hi trobareu tots els materials que treballem a classe i d'altres que us aniré afegint com a curiositat perquè els pogueu consultar. Espero que us siguin útils i que també hi trobeu el vostre racó particular.